Soncen
O SONCENSI

O SONCENSI

SONČENSI je platforma, namenjena personalizirani obravnavi energetske situacije uporabnika. Ponuja enostavno informiranje, svetovanje, izbiro različnih ponudnikov,  produktov kot storitev z garancijo.

Poslanstvo platforme SONČEN SI je širjenje ozaveščenosti o obnovljivi solarni energiji, pomoč fizičnim ter pravnim osebam pri samooskrbi z električno energijo in povezovanju uporabnikov z izvajalci.

 

solar svetovanje
sončen si